Varmt välkommen till SFDs höstmöte som kommer gå av stapeln 12-13 oktober 2017 i Malmö på Clarion Congress Malmö Live. I år bjuder vi för andra gången in till gemensam konferens med Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges kommuner och Landsting. För att hitta information om konferensen har vi en gemensam hemsida www.jamlikvard.org.

   

Vi kommer kontinuerligt uppdatera denna gemensamma sida så återkom dit med jämna mellanrum!

Anmälan till konferensen kommer att öppnas i mitten på augusti. Om du har frågor redan nu så tveka inte att kontakta konferensarrangören. Skicka ett mail till hostmotet@meaconsulting.se

 
 

© Svensk Förening för Diabetologi | Swedish Society for Diabetology 2017
SFD Vårmöte och SFD Höstmöte är återkommande konferenser där diabetesforskare, läkare och sjuksköterskor finner ny kunskap och de senaste rönen inom diabetologi. Tidigare möten har ägt rum i Karlstad, Stockholm, Visby, Helsingborg, Örebro, Östersund och Göteborg