Varmt välkommen till SFDs höstmöte som kommer gå av stapeln 12-13 oktober 2017 i Malmö på Clarion Congress Malmö Live. I år bjuder vi för andra gången in till gemensam konferens med Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges kommuner och Landsting. För att hitta information om konferensen har vi en gemensam huvudhemsida (jamlikvard.org).

   

För anmälan, hotellbokning och övrig info
GÅ TILL HÖSTMÖTETS HUVUDHEMSIDA

 
 

© Svensk Förening för Diabetologi | Swedish Society for Diabetology 2017
SFD Vårmöte och SFD Höstmöte är återkommande konferenser där diabetesforskare, läkare och sjuksköterskor finner ny kunskap och de senaste rönen inom diabetologi. Tidigare möten har ägt rum i Karlstad, Stockholm, Visby, Helsingborg, Örebro, Östersund och Göteborg